سرور نام برده هم اکنون در صحت و سلامت کامل است و تیم امنیتی فاواچ این مسئله را حل و مدیریت نموده است.

 

با تشکر

حامد چوبین

مدیریت فنیTuesday, August 6, 2019

« برگشت