هاست ویندوز ایران

هاست ویندوز ایران به صورت کاملا نامحدود با بهترین پشتیبانی، بهترین کیفیت سرویس و بهترین قیمت.

WPIR250MS


فضای دیسک
ترافیک
کنترل پنل
وب سرور
ورژن ASP
بکاپ گیری
دامنه ملی
گواهینامه SSL
دیگر آیتم ها

250 مگ
نامحدود
پلسک
IIS
4.6.2
ماهیانه
رایگان
رایگان
نامحدود

WPIR500MS


فضای دیسک
ترافیک
کنترل پنل
وب سرور
ورژن ASP
بکاپ گیری
دامنه ملی
گواهینامه SSL
دیگر آیتم ها

500 مگ
نامحدود
پلسک
IIS
4.6.2
ماهیانه
رایگان
رایگان
نامحدود

WPIR1GS


فضای دیسک
ترافیک
کنترل پنل
وب سرور
ورژن ASP
بکاپ گیری
دامنه ملی
گواهینامه SSL
دیگر آیتم ها

1 گیگ
نامحدود
پلسک
IIS
4.6.2
ماهیانه
رایگان
رایگان
نامحدود

WPIR3GS


فضای دیسک
ترافیک
کنترل پنل
وب سرور
ورژن ASP
بکاپ گیری
دامنه ملی
گواهینامه SSL
دیگر آیتم ها

3 گیگ
نامحدود
پلسک
IIS
4.6.2
ماهیانه
رایگان
رایگان
نامحدود

WPIR5GS


فضای دیسک
ترافیک
کنترل پنل
وب سرور
ورژن ASP
بکاپ گیری
دامنه ملی
گواهینامه SSL
دیگر آیتم ها

5 گیگ
نامحدود
پلسک
IIS
4.6.2
ماهیانه
رایگان
رایگان
نامحدود