میزبانی اشتراکی ویندوز ایران

هاست اشتراکی ویندوز ایران قدرت گرفته از کنترل پنل پلسک و Raid 1 سخت افزاری هاردها و آخرین بروز رسانی ها، پایداری را برای دنیای دیجیتال شما به ارمغان می آورد.

بیل گیتس - 100 مگ


فضای دیسک
کنترل پنل
ترافیک
تعداد سایت
Park Domain
ساب دامین
اکانت FTP
اکانت ایمیل
پایگاه داده
سیستم عامل
وب سرور
نسخه Dot Net
نسخه SQL Server
حجم هر عدد بانک‌اطلاعاتی
بکاپ گیری
RAID
دیتاسنتر
پشتیبانی

100 مگابایت
Plesk
15 گیگا بایت
1 عدد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
1 عدد
Win Server 2016
IIS 10
+4/3/2/1
2014 / 2016
۲۰ مگابایت
یک بار در هفته
RAID 1
پارس آنلاین / افرانت
تمام ثانیه های سال

بیل گیتس - 200 مگ


فضای دیسک
کنترل پنل
ترافیک
تعداد سایت
Park Domain
ساب دامین
اکانت FTP
اکانت ایمیل
پایگاه داده
سیستم عامل
وب سرور
نسخه Dot Net
نسخه SQL Server
حجم هر عدد بانک‌اطلاعاتی
بکاپ گیری
RAID
دیتاسنتر
پشتیبانی

200 مگابایت
Plesk
50 گیگا بایت
1 عدد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
1 عدد
Win Server 2016
IIS 10
+4/3/2/1
2014 / 2016
100 مگابایت
یک بار در هفته
RAID 1
پارس آنلاین / افرانت
تمام ثانیه های سال

بیل گیتس - 500 مگ


فضای دیسک
کنترل پنل
ترافیک
تعداد سایت
Park Domain
ساب دامین
اکانت FTP
اکانت ایمیل
پایگاه داده
سیستم عامل
وب سرور
نسخه Dot Net
نسخه SQL Server
حجم هر عدد بانک‌اطلاعاتی
بکاپ گیری
RAID
دیتاسنتر
پشتیبانی

500 مگابایت
Plesk
60 گیگا بایت
1 عدد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
1 عدد
Win Server 2016
IIS 10
+4/3/2/1
2014 / 2016
250 مگابایت
یک بار در هفته
RAID 1
پارس آنلاین / افرانت
تمام ثانیه های سال

بیل گیتس - 1 گیگ


فضای دیسک
کنترل پنل
ترافیک
تعداد سایت
Park Domain
ساب دامین
اکانت FTP
اکانت ایمیل
پایگاه داده
سیستم عامل
وب سرور
نسخه Dot Net
نسخه SQL Server
حجم هر عدد بانک‌اطلاعاتی
بکاپ گیری
RAID
دیتاسنتر
پشتیبانی

1 گیگا بایت
Plesk
70 گیگا بایت
1 عدد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
1 عدد
Win Server 2016
IIS 10
+4/3/2/1
2014 / 2016
250 مگابایت
یک بار در هفته
RAID 1
پارس آنلاین / افرانت
تمام ثانیه های سال

بیل گیتس - 5 گیگ


فضای دیسک
کنترل پنل
ترافیک
تعداد سایت
Park Domain
ساب دامین
اکانت FTP
اکانت ایمیل
پایگاه داده
سیستم عامل
وب سرور
نسخه Dot Net
نسخه SQL Server
حجم هر عدد بانک‌اطلاعاتی
بکاپ گیری
RAID
دیتاسنتر
پشتیبانی

5 گیگا بایت
Plesk
80 گیگا بایت
1 عدد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
1 عدد
Win Server 2016
IIS 10
+4/3/2/1
2014 / 2016
250 مگابایت
یک بار در هفته
RAID 1
پارس آنلاین / افرانت
تمام ثانیه های سال

بیل گیتس - 10 گیگ


فضای دیسک
کنترل پنل
ترافیک
تعداد سایت
Park Domain
ساب دامین
اکانت FTP
اکانت ایمیل
پایگاه داده
سیستم عامل
وب سرور
نسخه Dot Net
نسخه SQL Server
حجم هر عدد بانک‌اطلاعاتی
بکاپ گیری
RAID
دیتاسنتر
پشتیبانی

10 گیگا بایت
Plesk
100 گیگا بایت
1 عدد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
1 عدد
Win Server 2016
IIS 10
+4/3/2/1
2014 / 2016
250 مگابایت
یک بار در هفته
RAID 1
پارس آنلاین / افرانت
تمام ثانیه های سال