ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

جستجو...

دامنه باید با یک حرف و یا عدد شروع شود و بین و طول نام دامنه

:domain موجود نیست

تبریک می گوییم این دامنه موجود است

تماس با ما
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

دامنه پیشنهادی
ایجاد پیشنهادات برای شما
داغ جدید فروش

دامین های پیشنهادی ممکن است همیشه در دسترس نباشند . موجود بودن دامنه پس از اضافه کردن به سبد خرید به صورت همزمان بررسی می شود .

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامین
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir داغ
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.net داغ
5,262,500 ریال
1 سال
5,262,500 ریال
1 سال
5,262,500 ریال
1 سال
.com داغ
4,825,000 ریال
1 سال
4,825,000 ریال
1 سال
4,825,000 ریال
1 سال
.org داغ
5,337,500 ریال
1 سال
5,337,500 ریال
1 سال
5,337,500 ریال
1 سال
.co
11,612,500 ریال
1 سال
11,612,500 ریال
1 سال
11,612,500 ریال
1 سال
.club
6,012,500 ریال
1 سال
6,012,500 ریال
1 سال
6,012,500 ریال
1 سال
.info
7,812,500 ریال
1 سال
7,812,500 ریال
1 سال
7,812,500 ریال
1 سال
.biz
7,225,000 ریال
1 سال
7,225,000 ریال
1 سال
7,225,000 ریال
1 سال
.ws
25,437,500 ریال
1 سال
25,437,500 ریال
1 سال
25,437,500 ریال
1 سال
.name
9,787,500 ریال
1 سال
9,787,500 ریال
1 سال
9,787,500 ریال
1 سال
.asia
5,375,000 ریال
1 سال
5,375,000 ریال
1 سال
5,375,000 ریال
1 سال
.tel
13,525,000 ریال
1 سال
13,525,000 ریال
1 سال
13,525,000 ریال
1 سال
.me
5,937,500 ریال
1 سال
5,937,500 ریال
1 سال
5,937,500 ریال
1 سال
.mobi
9,512,500 ریال
1 سال
9,512,500 ریال
1 سال
9,512,500 ریال
1 سال
.tv
13,525,000 ریال
1 سال
13,525,000 ریال
1 سال
13,525,000 ریال
1 سال
.in
25,250,000 ریال
1 سال
25,250,000 ریال
1 سال
25,250,000 ریال
1 سال
.pro
7,800,000 ریال
1 سال
7,800,000 ریال
1 سال
7,800,000 ریال
1 سال
.us
3,512,500 ریال
1 سال
3,512,500 ریال
1 سال
3,512,500 ریال
1 سال
.cc
4,325,000 ریال
1 سال
4,325,000 ریال
1 سال
4,325,000 ریال
1 سال
.co.uk
2,512,500 ریال
1 سال
2,512,500 ریال
1 سال
2,512,500 ریال
1 سال
.de
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
.fr
3,125,000 ریال
1 سال
3,125,000 ریال
1 سال
3,125,000 ریال
1 سال
.eu
2,162,500 ریال
1 سال
2,162,500 ریال
1 سال
2,162,500 ریال
1 سال
.academy
13,612,500 ریال
1 سال
13,612,500 ریال
1 سال
13,612,500 ریال
1 سال
.co.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.ac.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.id.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.net.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.org.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.gov.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.sch.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.agency
8,850,000 ریال
1 سال
8,850,000 ریال
1 سال
8,850,000 ریال
1 سال
.boutique
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
.ca
12,762,500 ریال
1 سال
12,762,500 ریال
1 سال
12,762,500 ریال
1 سال
.coffee
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
.com.co
4,325,000 ریال
1 سال
4,325,000 ریال
1 سال
4,325,000 ریال
1 سال
.company
4,212,500 ریال
1 سال
4,212,500 ریال
1 سال
4,212,500 ریال
1 سال
.gallery
8,212,500 ریال
1 سال
8,212,500 ریال
1 سال
8,212,500 ریال
1 سال
.institute
8,337,500 ریال
1 سال
8,337,500 ریال
1 سال
8,337,500 ریال
1 سال
.it
2,237,500 ریال
1 سال
2,237,500 ریال
1 سال
2,237,500 ریال
1 سال
.li
3,687,500 ریال
1 سال
3,687,500 ریال
1 سال
3,687,500 ریال
1 سال
.money
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
.photo
10,912,500 ریال
1 سال
10,912,500 ریال
1 سال
10,912,500 ریال
1 سال
.photography
8,850,000 ریال
1 سال
8,850,000 ریال
1 سال
8,850,000 ریال
1 سال
.pw
8,112,500 ریال
1 سال
8,112,500 ریال
1 سال
8,112,500 ریال
1 سال
.restaurant
19,662,500 ریال
1 سال
19,662,500 ریال
1 سال
19,662,500 ریال
1 سال
.software
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
.xyz
1,237,500 ریال
1 سال
4,187,500 ریال
1 سال
4,187,500 ریال
1 سال
.news
10,387,500 ریال
1 سال
10,387,500 ریال
1 سال
10,387,500 ریال
1 سال
.studio
10,912,500 ریال
1 سال
10,912,500 ریال
1 سال
10,912,500 ریال
1 سال
.group
6,275,000 ریال
1 سال
6,275,000 ریال
1 سال
6,275,000 ریال
1 سال
.solutions
8,850,000 ریال
1 سال
8,850,000 ریال
1 سال
8,850,000 ریال
1 سال
.app
6,587,500 ریال
1 سال
6,587,500 ریال
1 سال
6,587,500 ریال
1 سال
.media
12,962,500 ریال
1 سال
12,962,500 ریال
1 سال
12,962,500 ریال
1 سال
.online
13,612,500 ریال
1 سال
13,612,500 ریال
1 سال
13,612,500 ریال
1 سال
.store
21,725,000 ریال
1 سال
21,725,000 ریال
1 سال
21,725,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید

افزودن هاست

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را می توانید انتخاب کنید.

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

دامنه خود را به ما انتقال دهید

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.