ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir hot!
40,000 ریال
1 سال
40,000 ریال
1 سال
40,000 ریال
1 سال
.net hot!
2,920,000 ریال
1 سال
2,920,000 ریال
1 سال
2,920,000 ریال
1 سال
.com hot!
2,360,000 ریال
1 سال
2,360,000 ریال
1 سال
2,360,000 ریال
1 سال
.org hot!
2,970,000 ریال
1 سال
2,970,000 ریال
1 سال
2,970,000 ریال
1 سال
.co
5,870,000 ریال
1 سال
5,870,000 ریال
1 سال
5,870,000 ریال
1 سال
.club
2,820,000 ریال
1 سال
2,820,000 ریال
1 سال
2,820,000 ریال
1 سال
.info
3,550,000 ریال
1 سال
3,550,000 ریال
1 سال
3,550,000 ریال
1 سال
.biz
3,760,000 ریال
1 سال
3,760,000 ریال
1 سال
3,760,000 ریال
1 سال
.ws
9,720,000 ریال
1 سال
9,720,000 ریال
1 سال
9,720,000 ریال
1 سال
.name
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
.asia
2,290,000 ریال
1 سال
2,290,000 ریال
1 سال
2,290,000 ریال
1 سال
.tel
5,100,000 ریال
1 سال
5,100,000 ریال
1 سال
5,100,000 ریال
1 سال
.me
3,580,000 ریال
1 سال
3,580,000 ریال
1 سال
3,580,000 ریال
1 سال
.mobi
4,460,000 ریال
1 سال
4,460,000 ریال
1 سال
4,460,000 ریال
1 سال
.tv
7,730,000 ریال
1 سال
7,730,000 ریال
1 سال
7,730,000 ریال
1 سال
.in
1,440,000 ریال
1 سال
1,440,000 ریال
1 سال
1,440,000 ریال
1 سال
.pro
3,600,000 ریال
1 سال
3,600,000 ریال
1 سال
3,600,000 ریال
1 سال
.us
2,010,000 ریال
1 سال
2,010,000 ریال
1 سال
2,010,000 ریال
1 سال
.cc
2,470,000 ریال
1 سال
2,470,000 ریال
1 سال
2,470,000 ریال
1 سال
.co.uk
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.de
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
.fr
1,740,000 ریال
1 سال
1,740,000 ریال
1 سال
1,740,000 ریال
1 سال
.eu
1,430,000 ریال
1 سال
1,430,000 ریال
1 سال
1,430,000 ریال
1 سال
.academy
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
.co.ir
34,000 ریال
1 سال
34,000 ریال
1 سال
34,000 ریال
1 سال
.ac.ir
34,000 ریال
1 سال
34,000 ریال
1 سال
34,000 ریال
1 سال
.id.ir
34,000 ریال
1 سال
34,000 ریال
1 سال
34,000 ریال
1 سال
.net.ir
34,000 ریال
1 سال
34,000 ریال
1 سال
34,000 ریال
1 سال
.org.ir
34,000 ریال
1 سال
34,000 ریال
1 سال
34,000 ریال
1 سال
.gov.ir
34,000 ریال
1 سال
34,000 ریال
1 سال
34,000 ریال
1 سال
.sch.ir
34,000 ریال
1 سال
34,000 ریال
1 سال
34,000 ریال
1 سال
.agency
4,380,000 ریال
1 سال
4,380,000 ریال
1 سال
4,380,000 ریال
1 سال
.boutique
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
.ca
4,340,000 ریال
1 سال
4,340,000 ریال
1 سال
4,340,000 ریال
1 سال
.coffee
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
.com.co
2,470,000 ریال
1 سال
2,470,000 ریال
1 سال
2,470,000 ریال
1 سال
.company
1,950,000 ریال
1 سال
1,950,000 ریال
1 سال
1,950,000 ریال
1 سال
.gallery
4,380,000 ریال
1 سال
4,380,000 ریال
1 سال
4,380,000 ریال
1 سال
.hosting
92,760,000 ریال
1 سال
92,760,000 ریال
1 سال
92,760,000 ریال
1 سال
.institute
4,380,000 ریال
1 سال
4,380,000 ریال
1 سال
4,380,000 ریال
1 سال
.it
1,790,000 ریال
1 سال
1,790,000 ریال
1 سال
1,790,000 ریال
1 سال
.li
1,540,000 ریال
1 سال
1,540,000 ریال
1 سال
1,540,000 ریال
1 سال
.money
6,240,000 ریال
1 سال
6,240,000 ریال
1 سال
6,240,000 ریال
1 سال
.photo
6,240,000 ریال
1 سال
6,240,000 ریال
1 سال
6,240,000 ریال
1 سال
.photography
4,380,000 ریال
1 سال
4,380,000 ریال
1 سال
4,380,000 ریال
1 سال
.pw
4,640,000 ریال
1 سال
4,640,000 ریال
1 سال
4,640,000 ریال
1 سال
.restaurant
11,030,000 ریال
1 سال
11,030,000 ریال
1 سال
11,030,000 ریال
1 سال
.software
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
.xyz
230,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
.news
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
.studio
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
.group
2,990,000 ریال
1 سال
2,990,000 ریال
1 سال
2,990,000 ریال
1 سال
.solutions
4,380,000 ریال
1 سال
4,380,000 ریال
1 سال
4,380,000 ریال
1 سال
.app
3,760,000 ریال
1 سال
3,760,000 ریال
1 سال
3,760,000 ریال
1 سال
.media
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
.online
7,780,000 ریال
1 سال
7,780,000 ریال
1 سال
7,780,000 ریال
1 سال
.store
12,420,000 ریال
1 سال
12,420,000 ریال
1 سال
12,420,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains