ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir Hot
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.net Hot
5,262,500 ریال
1 سال
5,262,500 ریال
1 سال
5,262,500 ریال
1 سال
.com Hot
4,825,000 ریال
1 سال
4,825,000 ریال
1 سال
4,825,000 ریال
1 سال
.org Hot
5,337,500 ریال
1 سال
5,337,500 ریال
1 سال
5,337,500 ریال
1 سال
.co
11,612,500 ریال
1 سال
11,612,500 ریال
1 سال
11,612,500 ریال
1 سال
.club
6,012,500 ریال
1 سال
6,012,500 ریال
1 سال
6,012,500 ریال
1 سال
.info
7,812,500 ریال
1 سال
7,812,500 ریال
1 سال
7,812,500 ریال
1 سال
.biz
7,225,000 ریال
1 سال
7,225,000 ریال
1 سال
7,225,000 ریال
1 سال
.ws
25,437,500 ریال
1 سال
25,437,500 ریال
1 سال
25,437,500 ریال
1 سال
.name
9,787,500 ریال
1 سال
9,787,500 ریال
1 سال
9,787,500 ریال
1 سال
.asia
5,375,000 ریال
1 سال
5,375,000 ریال
1 سال
5,375,000 ریال
1 سال
.tel
13,525,000 ریال
1 سال
13,525,000 ریال
1 سال
13,525,000 ریال
1 سال
.me
5,937,500 ریال
1 سال
5,937,500 ریال
1 سال
5,937,500 ریال
1 سال
.mobi
9,512,500 ریال
1 سال
9,512,500 ریال
1 سال
9,512,500 ریال
1 سال
.tv
13,525,000 ریال
1 سال
13,525,000 ریال
1 سال
13,525,000 ریال
1 سال
.in
25,250,000 ریال
1 سال
25,250,000 ریال
1 سال
25,250,000 ریال
1 سال
.pro
7,800,000 ریال
1 سال
7,800,000 ریال
1 سال
7,800,000 ریال
1 سال
.us
3,512,500 ریال
1 سال
3,512,500 ریال
1 سال
3,512,500 ریال
1 سال
.cc
4,325,000 ریال
1 سال
4,325,000 ریال
1 سال
4,325,000 ریال
1 سال
.co.uk
2,512,500 ریال
1 سال
2,512,500 ریال
1 سال
2,512,500 ریال
1 سال
.de
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
.fr
3,125,000 ریال
1 سال
3,125,000 ریال
1 سال
3,125,000 ریال
1 سال
.eu
2,162,500 ریال
1 سال
2,162,500 ریال
1 سال
2,162,500 ریال
1 سال
.academy
13,612,500 ریال
1 سال
13,612,500 ریال
1 سال
13,612,500 ریال
1 سال
.co.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.ac.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.id.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.net.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.org.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.gov.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.sch.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.agency
8,850,000 ریال
1 سال
8,850,000 ریال
1 سال
8,850,000 ریال
1 سال
.boutique
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
.ca
12,762,500 ریال
1 سال
12,762,500 ریال
1 سال
12,762,500 ریال
1 سال
.coffee
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
.com.co
4,325,000 ریال
1 سال
4,325,000 ریال
1 سال
4,325,000 ریال
1 سال
.company
4,212,500 ریال
1 سال
4,212,500 ریال
1 سال
4,212,500 ریال
1 سال
.gallery
8,212,500 ریال
1 سال
8,212,500 ریال
1 سال
8,212,500 ریال
1 سال
.institute
8,337,500 ریال
1 سال
8,337,500 ریال
1 سال
8,337,500 ریال
1 سال
.it
2,237,500 ریال
1 سال
2,237,500 ریال
1 سال
2,237,500 ریال
1 سال
.li
3,687,500 ریال
1 سال
3,687,500 ریال
1 سال
3,687,500 ریال
1 سال
.money
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
.photo
10,912,500 ریال
1 سال
10,912,500 ریال
1 سال
10,912,500 ریال
1 سال
.photography
8,850,000 ریال
1 سال
8,850,000 ریال
1 سال
8,850,000 ریال
1 سال
.pw
8,112,500 ریال
1 سال
8,112,500 ریال
1 سال
8,112,500 ریال
1 سال
.restaurant
19,662,500 ریال
1 سال
19,662,500 ریال
1 سال
19,662,500 ریال
1 سال
.software
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
11,937,500 ریال
1 سال
.xyz
1,237,500 ریال
1 سال
4,187,500 ریال
1 سال
4,187,500 ریال
1 سال
.news
10,387,500 ریال
1 سال
10,387,500 ریال
1 سال
10,387,500 ریال
1 سال
.studio
10,912,500 ریال
1 سال
10,912,500 ریال
1 سال
10,912,500 ریال
1 سال
.group
6,275,000 ریال
1 سال
6,275,000 ریال
1 سال
6,275,000 ریال
1 سال
.solutions
8,850,000 ریال
1 سال
8,850,000 ریال
1 سال
8,850,000 ریال
1 سال
.app
6,587,500 ریال
1 سال
6,587,500 ریال
1 سال
6,587,500 ریال
1 سال
.media
12,962,500 ریال
1 سال
12,962,500 ریال
1 سال
12,962,500 ریال
1 سال
.online
13,612,500 ریال
1 سال
13,612,500 ریال
1 سال
13,612,500 ریال
1 سال
.store
21,725,000 ریال
1 سال
21,725,000 ریال
1 سال
21,725,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains